İtalyan tekstil makinecileri Türkiye pazarına odaklandı

Italian Trade Agency (ITA) ve ACIMIT organizas­yonu ile Türkiye’ye ge­len 16 İtalyan tekstil makine­leri üreticisi, haziran ayında İstanbul’da düzenlenen ITM 2024 Fuarı’na katıldı. Italian Trade Agency (ITA) Direktö­rü Marco Pintus, firmaların, tekstil ve giyim endüstrisine yönelik en son yenilikleri ve sürdürülebilir teknolojilerini sergileyerek Türkiye’de yeni iş birliklerinin temeli atıldığı­nı kaydetti.

İtalyan tekstil ma­kineleri firmalarının Türkiye pazarına odaklandığını ifade eden Pintus, ‘’İtalya ve Türki­ye arasında tekstil endüstri­sinde uzun bir ticaret gelene­ği var. Coğrafi yakınlık, teks­til üretim süreci hakkında derinlemesine bilgi ve tekno­lojik çözümler arayışı, Türki­ye ve Türk tekstil şirketlerini İtalyan makine üreticileri için ideal ortaklar haline getiren faktörlerden sadece birkaçı.

Özellikle Türkiye, Çin’in ar­dından İtalyan tekstil makine üreticileri için ikinci yabancı pazar konumunda. Sektörde­ki 300 İtalyan üreticinin çoğu Türk pazarına ihracat yapıyor. 2023 yılında Türkiye’ye yöne­lik İtalyan ihracatı 183 milyon euro olarak gerçekleşti’’ dedi.

Türk tekstil sektöründen 80 milyar dolarlık yatırım

İtalya’nın Türkiye’ye ih­racatının orta ve uzun vade­li beklentilerini değerlendi­ren Pintus, ‘’2011-2023 yılları arasında Türk tekstil sektö­rü, yeni teknolojilere yaklaşık 80 milyar dolar yatırım yap­mış oldu. Bu yatırımlar sıklık­la İtalyan makinelerinin satın alınmasını içeriyor. Önümüz­deki yıllarda da Türk paza­rındaki satışlarımızda büyü­me görüleceğine inanıyoruz. ACIMIT’in 2024-27 dönemi için yaptığı tahminler, paza­rın yıllık ortalama yüzde 5 bü­yüme oranını işaret ediyor’’ diye konuştu.

İtalyan tekstil makine ihra­catının 2023 yılında yaklaşık 2 milyar euro olduğunu akta­ran Pintus, bunun toplam İtal­ya tekstil makine üretiminin yüzde 86’sını oluşturduğu­nu söyledi. Geçen yıl, İtalyan tekstil makinesi ihracatları­nın ana destinasyonlarının yüzde 39’unun Asya’ya, yüzde 22’nin AB’ye ve yüzde 14’ünün Avrupa dışına yapıldığı bil­gisini veren Pintus, ‘’İtalyan tekstil makine ihracatına en büyük katkı Çin’den geldi. Çin pazarına yönelik satışlar 222 milyon euro değerinde oldu. Diğer önemli pazarlar arasın­da Türkiye, Hindistan ve ABD bulunuyor. Bu yıl İtalya’nın ihracatı yaklaşık yüzde 3 ora­nında ılımlı bir büyüme gös­termesi bekleniyor’’ açıkla­masında bulundu.

“Dünya piyasasından yüzde 10 pay alıyoruz”

Marco Pintus, İtalya’nın Çin, Almanya, Japonya ve İsviçre ile birlikte dünyanın önde gelen tekstil makine üretici ve ihracatçı ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Pintus, ‘’Dünya ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 10’dur. İtalyan tekstil makineleri, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim alanlarındaki kapasitesini artırarak, global rekabetçiliğini güçlendirme potansiyeline önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Yenilikçi ve yüksek teknolojik çözümler sunan İtalyan üreticiler, ITM fuarı ile Türk tekstil sektörünün büyümesine ve gelişimine önemli katkı veriyor” şeklinde konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir